1 viktigt datum kvar: Medlemsmöte 1/12 + de som vill ansluta till Gruppavtal

28 november kl. 00:00 – 04:00 Zitius kommer uppgradera hårdvara och mjukvara för att säkra/höja kvaliteten. K-O’s not: De verkar ha konstaterat att deras kommunikationsutrustning inte håller måttet., vilket vi och många med oss fått erfara.
Även denna service för att förstärka nätet hos leverantören verkar ha passerat ut att missöden uppstått.

1 december kl. 19:00 kommer ett medlemsmöte hållas i Sventorps bygdegård. Syftet är att stämma av hur det fungerar och om det finns några kvarstående problem som föreningen inte känner till eller om någon fortfarande inte kopplat in sin utrustning. Medlem ansvarar för att hyresgäst blir informerad.
Det ryktas om enklare fika även denna gång…

Den som har en eller flera aktiva anslutningar med fritt val har möjlighet att ansluta till Gruppavtal 1/1-2017. Om någon med passiv anslutning önskar ansluta lovar styrelsen att försöka få detta ordnat också, men då är vi beroende av att det blir en konverter installerad av kommunikationsoperatören Zitius.
Styrelsen lovade att återkomma till de som önskar ansluta till gruppavtalet i god tid innan det var dags att anmäla anslutningen. Tyvärr är det inte längre i god tid, utan ganska bråttom.
Den 1/12, dvs nästa vecka, måste föreningen anmäla de som vill ha gruppavtal från 1/1-2017 till kommunikationsoperatören Zitius och till tjänsteleverantören Telia.
Nästa tillfälle att hoppa på är 1/1-2018, dvs 18 månader före avtalets utgång.

Om du vill ändra till gruppavtal skall signerat avtal antingen skickas till kassören, Uno Fredrikson, skannas och skickas till fiber@sventorp.net eller lämnas på mötet den 1/12.
Länk till blankett: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber från 01-01-2017

Jag ber om ursäkt å styrelsens vägnar för den nu korta framförhållningen.

Hälsning
Karl-Olof
För styrelsen Östra Sventorp fiber