21 fiber med okänd mottagare

Det har framkommit att 6 stycken anslutningar är förväxlade när kommunikations- operatören Zitius har läst av vilken konverter (1:a strömsatta dosan för fiber) som finns på vilken avslutning. Detta är möjligt att kontrollera eftersom vi har en lista på varje konverters mac-adress som sitter på varje anslutning. På dessa 6 anslutningar är de förväxlade 2 och 2 inbördes.

När Zitius har läst av mac-adressen har de upptäckt 21 anslutningar som inte haft konvertern igång, eller att det finns något annat fel som gör att avläsning inte kunnat ske.

För att fibernätet skall vara korrekt dokumenterat måste vi därför be dessa om hjälp, igen. Vi kommer höra av oss till dessa med E-post imorgon och telefonsamtal till de 3 utan angiven E-postadress.

Det vi vill få hjälp med är:
1. Låta konvertern vara strömsatt (igång) under hela nästa vecka (från måndag 6/2 till och med  fredag 11/2)
2. Meddela föreningen om konvertern har varit igång under nästa vecka.

Det vi då kan upptäcka är om det är rätt adress men även att fiber fungerar fram till konvertern.

Styrelsen

Segt Internet, uppdaterad torsdag 2 februari

Zitius har lämnat uppgifter om att vissa av alla deras abonnenter upplever Internet som segt. Det är till följd av högt Internet utnyttjande och skall vara åtgärdat senast på tisdag 31 januari vilket sedan är ändrat till onsdag 1 februari. Uppföljning sker fram till torsdag 2 februari. (Se nedan)

Styrelsen

DriftlogId: DL0000000005988
Typ: Kvalitetsproblem
Starttid: 2017-01-26 00:00:00
Beräknad klartid: 2017-01-31 17:00:00 Ny beräknad klartid: 2017-02-02 12:00:00
Klartid: 2017-02-01 10:00:00
2017-02-02 11:12:57  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Kapaciteten ser bra ut efter gårdagens åtgärder. Vi stänger vår driftstörning.
2017-02-01 11:07:14  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Under förmiddagen har man gjort omkopplingar för att utöka kapaciteten i nätet. Arbetet har gått bra.
Vi kommer nu att övervaka ärendet under kvällen för att säkerställa funktion.
2017-01-31 16:07:28  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet med utökning av kapaciteten i nätet fortgår.
Vi kommer under förmiddagen imorgon att genomföra omkopplingar för att avhjälpa problemen.
Mer information kommer då.
2017-01-31 14:15:39  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Felavhjälpning pågår.
Vi återkommer senare under dagen med mer information.
2017-01-27 08:07:22  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Vissa kunder i nätet kan under belastningstider, såsom kvällar och vissa tidpunkter under helger, uppleva hastighetsproblem. Problemet grundar sig i kraftigt ökad trafikmängd och lösningen för detta är att utöka kapaciteten på berörd sträcka. Detta planeras att åtgärdas tisdagen 31/1. Vi vill poängtera att detta endast drabbar vissa kunder och endast internettjänsten. Vi återkommer med mer information under nästa vecka. 

Inkoppling UPS (igen) 170124 och Årsmöte preliminärt 170305 kl.19

Vid underhållet den 17/11 som Zitius lät göra i Noden så skulle även UPS
(batteriback-up) kopplas in. Av någon outgrundlig anledning upptäcktes det samma dag att denna inte var beställd. Nu finns UPS framme och inkoppling kommer att ske tisdagen 24/1 mellan klockan 12 och 13. Troligen blir stoppet kort, men räkna ändå med hela timman så att inget viktigt arbete planeras in då.

Årsmötet planeras att hållas den 5:e mars kl 19 i bygdegården. Det som kan komma att ändra datum är om stadgarna måste ändras till följd av att ”Lagen om ekonomiska föreningar” är förändrad. Detta vet vi den 26/1 och vid styrelsemötet därefter kommer det fastslås om vi kan hålla fast vid planerat datum eller om det måste flyttas framåt i tid.

Styrelsen