Inställt! Planerat avbrott natten till torsdag 23/2 kl 00:02 – 06:00

Starttid: 2017-02-23 00:02:00
Beräknad klartid: 2017-02-23 06:00:00
Klartid: 2017-02-22 11:00:00
Logg:
2017-02-22 12:24:51  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer inte utföra vårt planerade arbete under kvällen. Arbetet kommer senareläggas och vi återkommer när vi har en ny tid.
2017-02-19 12:15:00  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Natten till torsdag 2017-02-23 00:02-06:00 kommer vi utföra ett corejobb i Stockholm.
Arbete är för att flytta befintliga överlämningar till ny hårdvara.
Påverkar samtliga ISP med en beräknad nertid på ca 1 minut per ISP.

Planerat avbrott natten till tisdag 21/2 kl 00:01 – 02:00, OBS! Gäller endast vissa operatörer

Starttid: 2017-02-21 00:01:00
Beräknad klartid: 2017-02-21 02:00:00
Klartid:
Logg:
2017-02-17 09:49:55  
/  Info till kund  /  Zitius NOC
Uppdatering, endast nedan tjänsteleverantörer som berörs av arbetet:
Alltele
Bredband2
Tyfon
T3
Universal
Viasat
Boxer
2017-02-16 16:13:17  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat avbrott
Servicefönster:
Startar: 2017-Feb-21 00:00 (Svensk tid)
Slutar: 2017-Feb-21 02:00 (Svensk tid)
Orsak: Kapacitetsuppgradering
Påverkan: 2 x 60 sekunder 

Risk för avbrott i natt (onsdag – torsdag) kl 00:01 – 02:00, uppdaterad torsdag 2 februari

Starttid: 2017-02-02 00:01:00
Beräknad klartid: 2017-02-02 02:00:00
Logg:
2017-02-02 09:36:11
 /  Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet har gått som planerat och allt ser bra ut. Vi håller driftloggen öppen för att övervaka hur det ser ut vid högre belastningstider.
2017-02-01 10:49:41  /  Info till kund  /  Zitius NOC
På grund av ansträngd central hårdvara behöver vi göra justeringar i nätet.
Vi beklagar den korta varseln men vi gör detta för att säkra kvalité på kort och lång sikt.