Planerat arbete natten till tisdag 28/3 kl 00:01 – 06:00

Starttid: 2017-03-28 00:01:00
Beräknad klartid: 2017-03-28 06:00:00
Klartid: 2017-03-28 09:15:00
Logg:
2017-03-28 09:48:30  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Problemet ska nu vara åtgärdat och trafiken flyter på som den ska igen. Drabbningen var ett fåtal tjänsteleverantörer med överlämning i Stockholm.
Vänligen återkom till oss om ni skulle uppleva kvarvarande problem.

2017-03-28 08:29:34
 /  Info till kund  /  Zitius NOC
Just nu är det problem efter arbetet inatt. Felsökning pågår.

2017-03-24 20:17:29  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer att genomföra ett planerat arbete för att säkra kvalitén i nätet.
Kunden kan under tiden för arbetet uppleva accessproblem på sina tjänster. 

Ny anslutning?

Det har börjat komma in förfrågningar om nya och ytterligare anslutningar varför styrelsen behandlade detta vid styrelsemötet den 27 februari (beslutat men ännu inte justerat protokoll). Det styrelsen har att beakta är att:
– de anslutningar som gjordes från start skall ha en fördel av att man tog risken
(vilket är det som sades inför genomförandet),
– det måste finnas balans mellan insats och vad man får för den,
– arbetet för styrelsen (även om det är ideellt) måste ersättas till föreningen,
– om inkopplingen sker före eller efter att stöd har slutredovisats till Länsstyrelsen,
– etc.

Om den som vill få inkopplat kan anpassa sig och invänta så att fler gör det samtidigt så blir det också billigare genom att upphandlade priser alltid blir bättre än att köpa på löpande räkning.

Om du har önskemål om ny eller ytterligare anslutning, skicka ett meddelande till föreningens E-post för mer information och uppskattning om kostnad: fiber@sventorp.net

Nya anslutningar 2017 och framåt_2017-02-28

Styrelsen

Planerat avbrott natten till tisdag 14/3 kl 00:20 – 06:00

DriftlogId: DL0000000006180
Typ: PDU
Starttid: 2017-03-14 02:00:00
Beräknad klartid: 2017-03-14 06:00:00
Klartid:
Logg:
2017-03-03 18:33:01  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Den 14/3, natten mellan Måndag och Tisdag, mellan klockan 02 och 06 planerar vi ett arbete som kommer påverka all trafik som går via Stockholm för samtliga tjänsteleverantörer.
Kunder kan uppleva sporadiska avbrott under denna perioden.