Internet nere under några minuter vid kl 21 ikväll onsdag 26/4.

Ziius eller någon annan part längre bort i systemet måste haft ett avbrott under några minuter vid kl 21 ikväll onsdag 26/4. Vid försök att nå Zitius sida för driftstörningar via mobilnätet kunde inte heller denna nås, medan andra hemsidor kunde nås.

https://vastragotaland.zmarket.se/privat/driftinformation/villa%20v%C3%A4stra%20g%C3%B6taland

Nämnas kan att Qmarket numera heter Zmarket och nås via https://vastragotaland.zmarket.se/

Styrelsen

Dagens arbete, 24/4, i Zitius system slutfört. Starta om konverter vid lämpligt tillfälle om blå lampa blinkar

DriftlogId: DL0000000006363
Typ: PDU
Starttid: 2017-04-24 08:00:00
Beräknad klartid: 2017-04-24 17:00:00
Klartid:
Logg:
Logg:
2017-04-24 19:04:01  
/  Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet är nu utfört och har gått bra.
Skulle någon kund uppleva kvarvarande problem vill vi be er att göra en omstart på tjänstefördelaren (konverter) inne hos kunden.
Vi klarskriver arbetet.

2017-04-10 08:27:14  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Måndagen den 24/4 kommer ett planerat arbete att ske i samband med att Zitius utför nätjusteringar.
Detta görs för att öka kapaciteten i nätet och på så sätt vara förberedd på den ökade mängden av datatrafik som förväntas i framtiden. 

Kunder kan under tiden för arbetet uppleva intermittenta accessproblem på samtliga tjänster.