TV från Telia (Gruppavtal): Uppdaterad 9 juni

Discoverys kanaler är tillbaka. Om utbudet inte automatiskt kommer in så kan strömsgladden till TV-boxen behöva dras ur i 10 sekunder.

Från och med den 8 juni kommer Telia inte längre sända Discoverys kanaler. Istället får du ett nytt spännande innehåll tills vidare. På telia.se/tvinfo förklarar Telia varför detta sker, hur du påverkas och ger svar på vanliga frågor.

På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen.

Styrelsen

Vill du bli medlem och ansluta dig till fiber? Gör en intresseanmälan senast den 31/5.

Vill du bli medlem och ansluta dig till fiber eller komplettera med ytterligare anslutning? Föreningen har nu påbörjat begäran om utbetalning av stöd. Detta kommer att ta tid att slutföra. Därför inbjuder föreningen de som ännu inte anslutit sig eller vill ha en extra anslutning att anmäla intresse senast 31/5 för att kunna ta del av det stöd som ännu finns tillgängligt.
Anmälan skall vara seriöst menad eftersom föreningen, beroende på omfattning, måste göra en upphandling och gör allt eget arbete ideellt. Målsättningen är att grävning kan starta efter semestern och att fibern kan vara driftsatt inom en månad från start. Allt beroende på mängden tillkommande anslutningar.

Efter den 31/5 kommer föreningen sammanställa och gå ut med förfrågan till entreprenörer, antingen en enklare vilket tar kortare tid eller en fullständig upphandling. Detta görs för att priset skall hållas på en rimlig nivå.

Nya anslutningar 2017 och framåt_2017-05-03

Anmälan meddelas till fiber@sventorp.net
alternativt:
Östra Sventorp fiber ekonomisk förening
c/o Uno Fredriksson
Stora Långaskede
541 92 Skövde

eller någon annan i styrelsen.

Styrelsen

Efter 3 sega kvällar är en tillfällig lösning genomförd

Efter höjt tonläge och anmälan från fler föreningar förstod Zitius att de har ett problem. En tillfällig lösning är införd och de kommer fortsätta under vecka 20.

Styrelsen
Zitius underhållslogg:
Typ: Kvalitetsproblem
Starttid: 2017-05-11 19:00:00
Beräknad klartid: 2017-05-12 21:00:00
Klartid: 2017-05-12 20:20:00
Logg:
2017-05-12 20:35:21  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer nu att klarskriva kapacitetsbristen då vi ser att nattens åtgärder har gett önskat resultat.
Bedömningarna av läget är att vi har en klar förbättring sedan igår och att vi kommer klara av trafikmängden.
Vidare åtgärder och projekt kring detta fortsätter nästa vecka. Men för helgen bedömer vi att det kommer hålla sig stabilt.
2017-05-12 02:29:18  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Nattens omdirigering är klar. Vi fortsätter nu med övervakning samt utvärdering under morgondagen.
2017-05-12 00:47:36  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Under torsdagskvällen har vi fått fler och fler indikationer på att hastigheten nerströms varierar kraftigt för kunder i delar av vårat nät.
Kunder har främst upplevt dåliga hastigheter kring kl 20-21 tiden då det är flest användare.
Vi har lokaliserat detta till oförutsedda förändringar i trafikflöden som lett till en överansträngd huvudförbindelse, och kommer därför nu under natten lasta om trafik för att minska trycket.
Detta kommer innebära ett kort avbrott på några minuter för vissa kunder.
Under kommande vecka kommer vi göra arbeten för att stärka kapaciteten ytterligare. Avlastningen i natt är för att försäkra en god surf under den stundande helgen.
Vi hoppas att ni har överseende med detta och att fredagskvällen ska gå med full fart.

 

Försenad betalning av fakturor till föreningen? Vad händer då?

Föreningen drivs av i huvudsak ideella krafter och varje extra arbete sker med helt ideell tid. Varje försenad betalning orsakar mycket extraarbete med att kontakta de medlemmar som inte betalar i tid. Orsaken till förseningen varierar och det verkar inte vara någon som medvetet låter bli att betala i tid.

Allt extra arbete har lett till att styrelsen har beslutat den 3 maj 2017 om 2 ärenden:

  1. Från start sades att en administrativ avgift om 20 kr per månad skall tas för den som begär pappersfaktura.
    Styrelsen har beslutat om att ändra detta till 20 kr faktura som en faktureringsavgift, det vill säga 40 kr lägre än vad som tidigare sagts.
  2. Styrelsen har även beslutat om att ta ut en påminnelseavgift om 50 kr vid försenad betalning. Alla påminnelser kommer att skickas som pappersfaktura även om originalfakturan är via Epost vilket innebär att faktureringsavgift på 20 kr också tillkommer för denna faktura. (Har man då pappersfaktura blir det 2 faktureringsavgifter.

Dessa avgifter kommer att tas ut på fakturor som skickas från och med den 1:a juni.

Not. Enligt det avtal om tjänster som föreningen har med sina medlemmar har föreningen rätt att både stänga av obetald fiber och ta ut en öppningsavgift om 500 kr för arbetet som måste ske i noden av behörig personal. Vid återkommande fall kan förskottsbetalning krävas.

Styrelsen

Akut underhåll för kunder till Bredbandsbolaget och Comhem iptv

Starttid: 2017-05-06 23:00:00
Beräknad klartid: 2017-05-07 00:00:00
Klartid:
Logg:
2017-05-05 10:57:04  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Akut planerat avbrott IPTV Göteborg

Servicefönster:
Startar: 2017-Maj-06 23:00 (Svensk tid)
Slutar: 2017-Maj-07 00:00 (Svensk tid)

Orsak: Akut arbete på grund av störning i nätet.
Påverkan: 1 x 30 minuter avbrott. Avbrottet gäller för kunder med Bredbandsbolaget och Comhem iptv.