Eltels avslutande arbeten drar igång måndag 31/7

Semestern för Eltel är nu över och man drar igång på bredare front för att slutföra arbetet med de anmärkningar man fick vid slutbesiktningen.

Det våra medlemmar främst kommer att märka av är att alla genomföringar i byggnader måste kontrolleras utvändigt och troligen tätas. Det är Eltels egen personal som kommer utföra detta och de kommer med en bil märkt Eltel. Om ni ser någon i trädgården så fråga dem vad de gör där för att ingen annan skall ta tillfället i akt. Det kan även hända att de inte hittar ingången och därför knackar på för att fråga om var fibern går in i huset.

Styrelsen

Slutbesiktning av fibernätet idag, 170711

Idag slutbesiktigades fibernätet med avsikt att kontrollera så att det uppfyller allt som står i kontraktet. Det finns några åtgärder som måste vidtas innan det slutligt kan godkännas.

Det våra medlemmar främst kommer att märka av är att alla genomföringar i byggnader måste kontrolleras utvändigt. Det är Eltels egen personal som kommer utföra detta och de kommer med en bil märkt Eltel. Om ni ser någon i trädgården så fråga dem vad de gör där för att ingen annan skall ta tillfället i akt.

Vissa andra åtgärder kommer också att behöva göras och dessa medlemmar tas kontakt med separat.

Planen för ett slutligt godkännande är senast 30/9, men förhoppningen är att det kan ske tidigare.

Styrelsen