Slutbesiktning av fibernätet idag, 170711

Idag slutbesiktigades fibernätet med avsikt att kontrollera så att det uppfyller allt som står i kontraktet. Det finns några åtgärder som måste vidtas innan det slutligt kan godkännas.

Det våra medlemmar främst kommer att märka av är att alla genomföringar i byggnader måste kontrolleras utvändigt. Det är Eltels egen personal som kommer utföra detta och de kommer med en bil märkt Eltel. Om ni ser någon i trädgården så fråga dem vad de gör där för att ingen annan skall ta tillfället i akt.

Vissa andra åtgärder kommer också att behöva göras och dessa medlemmar tas kontakt med separat.

Planen för ett slutligt godkännande är senast 30/9, men förhoppningen är att det kan ske tidigare.

Styrelsen