Avslutande inbetalning insats

Den avslutande inbetalningen av insats om 2.000 kr per anslutning kommer att faktureras i samband med nästa faktura som skickas ut i september.

Eltel håller på med de avslutande arbeten gällande åtgärder de blev ålagda vid slutbesiktningen.

Styrelsen