Fiber avgrävd öster om ”Nyströms bilskrot”, uppdaterad torsdag 19:10

Strax före kl 18 meddelade Eltel att alla kunder fått tillbaka ”kontakten med omvärlden”. Enligt uppgift så skall inte konverter och router behöva startas om. Om ni upplever problem så rekommenderas detta ändå.
Kommer ni ändå inte ut på nätet vill vi att ni anmälare det både till styrelsen via fiber@sventorp.net och till Telia (för att inte tappa tid i felsökningen).

Info. 17:40 (inlagt 22:30)
37 aktiva anslutningar är berörda av avgrävningen.
Ett arbete har jagats fram för att så snabbt som möjligt lösa problemet med den kapade fibern. Förhoppningen är, om allt går bra, att alla skall ha fått tillbaka kontakten torsdag kväll, dock senast fredag förmiddag.
Från styrelsemedlemmar på plats styrks det att utsättningen (markeringen) av var fiberkanalisationen är dragen inte blivit korrekt utförd. Styrelsen kommer att gå vidare för att få svar på varför det blivit fel.

Info. 16:33
Tyvärr har fibern i eftermiddag blivit avgrävd i samband med nedläggning av ny elmatning till transformatorstationen vid Oxelbacka. Avgrävningen är gjord öster om ”Nyströms skrot” utmed väg 49. det innebär att alla anslutningar från Lilla Noltorp och väster ut saknar möjlighet att komma ut på nätet: internet, ip-telefoni och ip-TV.
Arbetet att lösa detta är initierat men vi vet inte i nuläget när det kan vara åtgärdat utan måste återkomma om det.

Styrelsen

Problem med telefoni hos vissa

Flera medlemmar har upplevt problem med telefoni. Det har tydligtvis även förekommit i grannföreningar. De flesta har hjälpts av att stänga av routern 5 minuter och sedan återstarta för att felet skall försvinna. Hjälper inte detta så starta även om konvertern (den med den blå lampan).

Hjälper det fortfarande inte så måste problemet anmälas till Telia.

Styrelsen