31 anslutningar inte avstängda och måste tas i en uppsamling

31 anslutningar har inte varit avstängda och måste nu tas vid en uppsamling som fastställs senare. Därtill finns 2 anslutningar där medlem meddelat att de varit bortresta från tiden före skickat meddelande till efter onsdagens mätning.

Vi kommer att återkomma med nytt datum.

Orsaken till att vi måste mäta om är att det är konstaterat att mätning har registrerats på fel anslutning i ett flertal fall och kan påverka framtida service och därmed driftsäkerhet om det inte blir korrekt.

Styrelsen

Ny mätning av fiber måste göras av alla fiber

Fel i dokumentationen vid förra mätningen av fiber har konstaterats. Därför kommer alla fiber behöva mätas en gång till. Denna gång kommer 2 personer tillsammans mäta för att hjälpas åt med att mäta och skriva.

Även denna gång måste strömmen till konvertern dras ur. (Den med den blå lampan och det står ”Raycore” på).

Ca hälften av anslutningarna kommer mätas på måndag 30 oktober.
Den andra halvan kommer att mätas på onsdag 1 november.

E-post kommer att skickas till de vi har adress till. SMS kommer skickas till de som angett mobilnummer. Övriga kommer vi försöka nå på annat sätt.

Vi räknar med att slutbesiktningen kommer kunna godkännas under november med den åtgärdstakt Eltel har nu.

Styrelsen

Eventuellt avbrott i natt mellan kl 00:00 – 04:00

Zitius skall tydligen göra ett större arbete som kan påverka fibern inatt.

DriftlogId: DL0000000007092
Typ: PDU
Starttid: 2017-10-11 00:00:00
Beräknad klartid: 2017-10-11 04:00:00
Logg:
2017-10-10 16:54:53  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Underleverantör behöver genomföra ett akut kabelarbete som kan innebära avbrott på tjänster samtliga tjänster för kunder.
Det finns en möjlighet att det inte blir avbrott men förbindelserna ligger i riskzonen och därför väljer vi att flagga för det.
Startar: 2017-Okt-11 00:00 (Svensk tid)
Slutar: 2017-Okt-11 04:00 (Svensk tid)