Ny mätning av fiber måste göras av alla fiber

Fel i dokumentationen vid förra mätningen av fiber har konstaterats. Därför kommer alla fiber behöva mätas en gång till. Denna gång kommer 2 personer tillsammans mäta för att hjälpas åt med att mäta och skriva.

Även denna gång måste strömmen till konvertern dras ur. (Den med den blå lampan och det står ”Raycore” på).

Ca hälften av anslutningarna kommer mätas på måndag 30 oktober.
Den andra halvan kommer att mätas på onsdag 1 november.

E-post kommer att skickas till de vi har adress till. SMS kommer skickas till de som angett mobilnummer. Övriga kommer vi försöka nå på annat sätt.

Vi räknar med att slutbesiktningen kommer kunna godkännas under november med den åtgärdstakt Eltel har nu.

Styrelsen