31 anslutningar inte avstängda och måste tas i en uppsamling

31 anslutningar har inte varit avstängda och måste nu tas vid en uppsamling som fastställs senare. Därtill finns 2 anslutningar där medlem meddelat att de varit bortresta från tiden före skickat meddelande till efter onsdagens mätning.

Vi kommer att återkomma med nytt datum.

Orsaken till att vi måste mäta om är att det är konstaterat att mätning har registrerats på fel anslutning i ett flertal fall och kan påverka framtida service och därmed driftsäkerhet om det inte blir korrekt.

Styrelsen