Underhåll för Boxer

DriftlogId: DL0000000007301
Typ: PDU
Påverkade nät: Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening

Starttid: 2017-11-30 08:00:00
Beräknad klartid: 2017-11-30 10:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2017-11-17 10:05  / Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat nätarbete tillsammans med tjänsteleverantör. Drabbning: Boxer-kunder