Akut underhåll natten till fredag 24/11

DriftlogId: DL0000000007340
Typ: PDU
Påverkade nät: Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening

Starttid: 2017-11-24 01:00:00
Beräknad klartid: 2017-11-24 03:00:00
Klartid: 2017-11-24 07:15:00

Meddelanden från Zitius:
2017-11-24 09:42  / Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet är slutfört. Klartiden drog ut på tiden p g a komplikationer med transmissionen Vi klarskriver.

2017-11-23 09:27  / Info till kund  /  Zitius NOC
Akut planerat arbete på central utrustning i södra Sverige Orsak: Hårdvarubyte för att säkra kapaciteten i nätet Kunder kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på en eller flera av sina tjänster.