Påminnelse: Ansluta till Gruppavtal för de sista 18 månaderna av avtalet?

Den som har en eller flera aktiva anslutningar med fritt val har möjlighet att ansluta till Gruppavtal 1/1-2018. Om någon med passiv anslutning önskar ansluta lovar styrelsen att försöka få detta ordnat också, men då är vi beroende av att det blir en konverter installerad och anslutningen aktiverad av kommunikationsoperatören Zitius.

Nu är sista möjligheten att teckna gruppavtal före nuvarande avtals utgång, 30/6-2019.
Den 1/12-2017 måste föreningen anmäla de som ska ha gruppavtal från 1/1-2018 till kommunikationsoperatören Zitius och till tjänsteleverantören Telia.
Styrelsen har lovat att återkomma till de som önskar ansluta till gruppavtalet innan det är dags att anmäla anslutningen. Föreningen måste veta senast den 29/11-2017 om någon ny vill ansluta till gruppavtalet.
Denna gång måste den enskilde själv stå med router och TV-box. Orsaken är det i Telias avtal med föreningen inte längre inkluderas utrustning för tillkommande kunder.

Redan utlämnad utrustning är fortfarande föreningens egendom och är en del av avtalet mellan föreningen och medlemmen. Garantin står Telia för och gäller under hela avtalsperioden.

Styrelsen