Kallelse till Årsmöte 180318 kl.16 i Bygdegården

Kallelse till årsmöte söndagen den 18:e mars kl 16 i Sventorps bygdegård.

Kallelsen kommer att kompletteras av E-post respektive vanlig post till de som inte har E-post.
Alla dokument tillhörande årsmötet som normalt skickas ut i förväg kommer att läggas ut på hemsidan, samt finns tillgängliga i visst antal av varje på årsmötet.

Styrelsen

Dokument för årsmötet:
Årsmöteskallelse Fiber 2018
Verksamhetsberättelse för 2017

Störning???

DriftlogId: DL0000000007600
Typ: Avbrott
Påverkade nät: Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening
Starttid: 2018-02-05 20:05:00
Beräknad klartid: 2018-02-05 23:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-02-05 20:38  / Info till kund  /  Zitius NOC
Alla tjänster och leverantörer är inte drabbade i alla områden. Lokala överlämningarna ser bra ut.

2018-02-05 20:26  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har för tillfället problem med en del av våran centrala utrustning i Stockholm vilket påverkar även andra områden som Zitius levererar till. Felsökning pågår.