Faktura för perioden från 2018-06-01 till 2018-08-31 skickad

Idag skickades den nya fakturan för perioden 2018-06-01 till 2018-08-31. Förfallodag på fakturan är 2018-07-04.

För de som får fakturan via e-post: Det fungerar att klicka på rutan Visa faktura utan att registrera några uppgifter. Notera att fakturan även ligger med som bifogad fil.

Styrelsen