Har du fått din faktura?

I början av juli förfaller allas senaste faktura. Har du inte fått den måste kassören kontaktas. Har du upplyst kassören om detta men ändå inte fått den måste kassören kontaktas igen eftersom kassören skickat den idag igen.

Styrelsen