Föreningssammankomst / Sommarfest lördagen 25/8

Fiberföreningens SOMMARFEST

Lördagen den 25/8 kl 17:00 vid Björstorpsbadet.

(mitt emot Bygdegården)

Välkommen att  fira vår Fiberförening och att vi nu är klara.  Entreprenaden är färdig 0ch den stora ansökan om utbetalning av stöd från Jordbrukets är insänt. Det som återstår sedan är slutredovisningen. Det tycker vi är värt att FIRA.

Vi firar genom att bjuda på mat och dricka.  Förhoppningsvis är grillförbudet släppt så att vi får grilla något gott. Bar till självkostnadspris. Något kul för barnen finns och så har alla ju möjlighet att ta ett dopp i dammen.

Välkomna !!!

För att ha koll på att maten räcker vill vi ha reda på hur många vi blir. Anmälan på sms till Per 0706-67 02 55 senast 20/8.

Styrelsen

(detta meddelande skall ses som ett komplement till utskickade SMS och E-post)