Utrustning för nytt gruppavtal ej uthämtade

Det finns 36 uppsättningar av utrustning för gruppavtal som inte är uthämtade. Vi har försökt nå samtliga via e-post, mobil, sms och/eller fast telefon. I något fall har det blivit fel så att man bara fått kallelse till ett av de två tillfällen vi aviserat.

För de som ännu inte hämtat sin utrustning är det inte för sent. Vänd er till någon i styrelsen eller till föreningens e-post: fiber(a)sventorp.net. Byt ut (a) till snabel a. Vi kommer försöka vara tillmötesgående vad gäller tider, men vill samtidigt försöka få tider så att flera kan hämta samtidigt. All avhämtning kommer ske i noden som ligger i uthuset väster om Bygdegårdens huvudbyggnad.

 

Mvh
Styrelsen