Alla anslutningar åter i drift

Uppdatering: Vi har fått in fel på 5 st anslutningar. 4 av dessa upptäckes med hjälp av hemtelefonnumret. Om ni har något problem eller fråga så kontakta/informera även föreningen. Om det beror på att gamla synder nu uppdagats så kan inte tjänsteleverantören hjälpa till att åtgärda problemet utan det måste Eltel hjälpa till med.

Idag sent på eftermiddagen blev Eltel färdiga med att svetsa in de sista anslutningarna. Den/de tekniker som utförde arbetet skall ha en eloge för att inte bara följa dokumentationen som finns. Han kontrollerade med hur det var svetsat tidigare för att inga nya fel inte skulle uppstå. Det har också gjort att det tagit längre tid än beräknat. Men hellre nyttja den tid vid bokat och att det blir rätt en gång för alla än att det går fort och fel. Med detta kommer även dokumentationen korrigeras.

Har du fått problem med att anslutningen inte fungerar så hör av dig via föreningens E-postadress.

Styrelsen

Större arbete än befarat

Arbetet med att rätta till i skåp 13 blir större än först befarat. Därför är 51 anslutningar fortfarande utan anslutning till noden. Det innebär att förvarnat behov av tid kommer behövas. Alla skall ha fått tillbaka anslutningen senast kl 17 imorgon torsdag.

Vi ber naturligtvis om ursäkt för obehaget. Samtidigt visade det sig att vi hade rätt i utföra arbetet innan det skapade andra oförutsedda problem.

Styrelsen

Avbrott onsdag 28 augusti

På onsdag 28:e augusti kommer service av nätet behöva utföras. Det innebär att avbrott kommer ske. Arbetet är planerat till onsdag och torsdag. För de allra flesta kommer troligen nätet att vara igång igen vid lunchtid på onsdag och att alla har tillbaka funktionen under dagen.
Om komplikationer inträffar måste vi förvarna redan nu om att torsdagen kan komma att behöva nyttjas. De som i så fall råkar ut för detta kommer nätet ligga nere även under natten.

Arbetet kan delas in i olika delar.
1. Först klipps alla fiber i skåpet och då kapas även inkommande fiber till noden.

2. Därefter prioriteras att svetsa de två inkommande fiber till noden. När dessa är uppe får de flesta tillbaka funktionen.

3. Anslutningar anslutna till skåp 13, Stockerhult och öster ut. Dessa måste svetsas om en och en och beräknas kunna hinnas med under onsdagen. (Stockerhult, Abrahamsryd, Brobacken, Kavelbron, östra delen av Kungsryd)

Arbetet måste utföras för att långsiktigt säkerställa nätets driftsäkerhet. Föreningen beklagar naturligtvis de olägenheter medlemmar/delägare och deras hyresgäster kommer uppleva till följd av detta.

Om din utrustning inte kopplar upp som den skall så börja med att starta om konvertern. (Dra ur elsladden under 10 sekunder.)

Styrelsen