Alla anslutningar åter i drift

Uppdatering: Vi har fått in fel på 5 st anslutningar. 4 av dessa upptäckes med hjälp av hemtelefonnumret. Om ni har något problem eller fråga så kontakta/informera även föreningen. Om det beror på att gamla synder nu uppdagats så kan inte tjänsteleverantören hjälpa till att åtgärda problemet utan det måste Eltel hjälpa till med.

Idag sent på eftermiddagen blev Eltel färdiga med att svetsa in de sista anslutningarna. Den/de tekniker som utförde arbetet skall ha en eloge för att inte bara följa dokumentationen som finns. Han kontrollerade med hur det var svetsat tidigare för att inga nya fel inte skulle uppstå. Det har också gjort att det tagit längre tid än beräknat. Men hellre nyttja den tid vid bokat och att det blir rätt en gång för alla än att det går fort och fel. Med detta kommer även dokumentationen korrigeras.

Har du fått problem med att anslutningen inte fungerar så hör av dig via föreningens E-postadress.

Styrelsen

Större arbete än befarat

Arbetet med att rätta till i skåp 13 blir större än först befarat. Därför är 51 anslutningar fortfarande utan anslutning till noden. Det innebär att förvarnat behov av tid kommer behövas. Alla skall ha fått tillbaka anslutningen senast kl 17 imorgon torsdag.

Vi ber naturligtvis om ursäkt för obehaget. Samtidigt visade det sig att vi hade rätt i utföra arbetet innan det skapade andra oförutsedda problem.

Styrelsen

Avbrott onsdag 28 augusti

På onsdag 28:e augusti kommer service av nätet behöva utföras. Det innebär att avbrott kommer ske. Arbetet är planerat till onsdag och torsdag. För de allra flesta kommer troligen nätet att vara igång igen vid lunchtid på onsdag och att alla har tillbaka funktionen under dagen.
Om komplikationer inträffar måste vi förvarna redan nu om att torsdagen kan komma att behöva nyttjas. De som i så fall råkar ut för detta kommer nätet ligga nere även under natten.

Arbetet kan delas in i olika delar.
1. Först klipps alla fiber i skåpet och då kapas även inkommande fiber till noden.

2. Därefter prioriteras att svetsa de två inkommande fiber till noden. När dessa är uppe får de flesta tillbaka funktionen.

3. Anslutningar anslutna till skåp 13, Stockerhult och öster ut. Dessa måste svetsas om en och en och beräknas kunna hinnas med under onsdagen. (Stockerhult, Abrahamsryd, Brobacken, Kavelbron, östra delen av Kungsryd)

Arbetet måste utföras för att långsiktigt säkerställa nätets driftsäkerhet. Föreningen beklagar naturligtvis de olägenheter medlemmar/delägare och deras hyresgäster kommer uppleva till följd av detta.

Om din utrustning inte kopplar upp som den skall så börja med att starta om konvertern. (Dra ur elsladden under 10 sekunder.)

Styrelsen

Utrustning för nytt gruppavtal ej uthämtade

Det finns 36 uppsättningar av utrustning för gruppavtal som inte är uthämtade. Vi har försökt nå samtliga via e-post, mobil, sms och/eller fast telefon. I något fall har det blivit fel så att man bara fått kallelse till ett av de två tillfällen vi aviserat.

För de som ännu inte hämtat sin utrustning är det inte för sent. Vänd er till någon i styrelsen eller till föreningens e-post: fiber(a)sventorp.net. Byt ut (a) till snabel a. Vi kommer försöka vara tillmötesgående vad gäller tider, men vill samtidigt försöka få tider så att flera kan hämta samtidigt. All avhämtning kommer ske i noden som ligger i uthuset väster om Bygdegårdens huvudbyggnad.

 

Mvh
Styrelsen

Många som inte anmält avtal

Det är många som idag har gruppavtal inte har anmält vilken typ av avtal de vill ha efter 2019-07-27. Det innebär att de som idag har vilande kommer fortsätt med det. De som har egen lösning kan fortsätta med det.

De som idag har gruppavtal kommer istället tvingas välja från det fria valet, om de inte anmäler att de vill ha gruppavtal även fortsättningsvis. För de som vill ha gruppavtal måste föreningen få in anmälan omgående då vi inom kort kommer göra beställningen till Telia. Senast 8 maj måste vi ha anmälan om gruppavtal för att skicka beställningen till Telia den 10 maj.

Naturligtvis kan även de som idag har annat val välja att gå med i gruppavtalet. Även för dessa krävs att ett påskrivet avtal kommer till föreningen.

Word: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314

Pdf: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314

Vi kommer även försöka nå samtliga som inte skickat avtal för att förvissa oss om att ingen som vill ha gruppavtal missar detta.

Mvh Styrelsen

 

Årsmöte

Till alla i Östra Sventorp Fiberförening Ek. Förening..

Hej!

Dags för årsmöte söndagen den 28 april kl 16:00 i Sventorps Bygdegård

Bifogat finner du kallelse och dagordning till årsmöte i föreningen som du är medlem i men också har en insats i (”delägare i”).

Eftersom detta är ett massutskick till samtliga medlemmar kommer här också en påminnelse för de som vill ha gruppavtal efter den 27/7 -19 men ännu inte anmält detta. För att inget skall bli fel önskar vi även att de som inte önskar gruppavtal skickar in sin anmälan om alternativ 2 eller 3.

Vis av förra utskicket vill vi informera att de som bara har en anslutning finner sitt anslutningsnummer/medlemsnummer där det står kundnummer på fakturan. Ni som har fler anslutningar ange alla anslutningar och vilka tjänster ni vill ha.

Nu har du som i dagsläget inte är ansluten till gruppavtalet, (välja själv eller vilande), möjlighet att hoppa på.

 

Välkomna

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

 

Årsmöteskallelse Fiber 2019

Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314

Mötet med Telia

Här finns lite information från mötet med representanter från Telias butik i Skövde.
Ytterligare information kommer att fyllas på med efterhand som svar inkommer.

Butiken finns för fler frågor och Alexander har lovat att hjälpa till med svar över e-post.

Blanketten för utskrift och anmälan inklusive val av tilläggstjänster och utrustning.
Aktiveringsblankett-kollektiv-3play-100-10mbit-1-box

Anmälan kan lämnas i Telias butik i Skövde eller skickas med e-post.
E-post:
alexander.bjorklund@teliacompany.com
Helene.H.Karlsson@teliasonera.com

Outhämtade vinster (finns hos ordf. Per Stigson):
Annika Karlsson
Kenneth Andersson

Inkomna frågor (kan komma att fyllas på):

  1. Det stämmer att till varje anslutning kan upp till 5 tv-apparater anslutas utan att månadskostnaden ökar?
  2. Du nämnde att vissa tv-apparater redan är förberedda för trådlös mottagning. Vilka fabrikat och modeller?

Styrelsen

Ny information från Telia för att alla skall kunna ställa sina frågor.

Hej!

Ny information från Telia för att alla skall kunna ställa sina frågor.

Alla medlemmar är varmt välkomna till ett medlemsmöte där personal från Telia medverkar för att svara på alla era frågor gällande teknik, nya och gamla abonnemang, nya dosor för fiberanslutningen och mycket mer.

Det kommer att vara 2 bord med en grupp vid varje:
• Bord 1 = frågor om TV och installation av TV
• Bord 2 = frågor om internet, telefoni, installation av dessa två tjänster och installationshjälp

2 grupper åt gången med 10-15 personer per grupp kommer att informeras och kunna ställa frågor som man har eller kommer upp under tiden. Varje grupp kommer att få 15 minuter vid vart bord.

Uppdaterad 22/5 23:54

1:a sittning: 17:00        Fullbokad
2:a sittning: 17:30        11 platser kvar
3:e sittning: 18:00          7 platser kvar
4:e sittning: 18:30          8 platser kvar
5:e sittning: 19:00          9 platser kvar
6:e sittning: 19:30        11 platser kvar
Reserv : 20:00

Du måste boka din tid genom att svara på E-post till föreningen med önskemål om tid.
Svar skickas med E-post. Info om bokade tider kommer att finnas på hemsidan.
Du som fått detta med post måste boka via styrelsen.
Se även bifogad PDF-fil 160523.

Välkommen!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

Vilande anslutning: Komplettering av skickat meddelande till berörda

Bara så att inga oklarheter finns:
Alt 2. Standby och köp när du vill.
Alt 3. Vilande och det kan dröja upp till 6 månader innan jag kan köpa eftersom minst 5 st ansluts samtidigt. Jag kommer maximalt få vänta i 6 månader om det är färre än 5 st.

(Alt 1. Gruppavtal nu, 1/1-17 eller 1/1-18. (För att hoppa på 1/1 2017 eller 2018 måste detta vara klart till 1/12 året före))

Styrelsen

8 anslutningar installerade under onsdagen och 14 under torsdagen

Uppdaterad 2016-05-12

Entreprenören har verkligen tagit vara på tillfället att nyttja fri personal till att installera fiber och fiberdosa i hus. Under onsdag/torsdag har total 22 uttag monterats. Samma fart kommer man försöka hålla även in i nästa vecka.

Det är för rörigt för att rita en karta men huvuddragen är att starta från Grönhult mot riksväg 49 och sedan tillbaka mot bygdegården. Kungsryd vid korsningen med Piggatorp tas så fort det är blåst fiber under vägen.
Därefter kommer Klåvasten med alla avstickare mot Bydgegården. Vestermarken mot Bydgegården. Västergården mot Hallebacka och slutligen Kungsryd/Lunden mot Hallebacka.
Som nämnt ovan är detta huvuddragen och dessutom kommer entreprenören fortsätta försöka fylla ut fri kapacitet genom att ringa och kontrollera om det går att göra installation.

Styrelsen