Ny information från Telia för att alla skall kunna ställa sina frågor.

Hej!

Ny information från Telia för att alla skall kunna ställa sina frågor.

Alla medlemmar är varmt välkomna till ett medlemsmöte där personal från Telia medverkar för att svara på alla era frågor gällande teknik, nya och gamla abonnemang, nya dosor för fiberanslutningen och mycket mer.

Det kommer att vara 2 bord med en grupp vid varje:
• Bord 1 = frågor om TV och installation av TV
• Bord 2 = frågor om internet, telefoni, installation av dessa två tjänster och installationshjälp

2 grupper åt gången med 10-15 personer per grupp kommer att informeras och kunna ställa frågor som man har eller kommer upp under tiden. Varje grupp kommer att få 15 minuter vid vart bord.

Uppdaterad 22/5 23:54

1:a sittning: 17:00        Fullbokad
2:a sittning: 17:30        11 platser kvar
3:e sittning: 18:00          7 platser kvar
4:e sittning: 18:30          8 platser kvar
5:e sittning: 19:00          9 platser kvar
6:e sittning: 19:30        11 platser kvar
Reserv : 20:00

Du måste boka din tid genom att svara på E-post till föreningen med önskemål om tid.
Svar skickas med E-post. Info om bokade tider kommer att finnas på hemsidan.
Du som fått detta med post måste boka via styrelsen.
Se även bifogad PDF-fil 160523.

Välkommen!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

Vilande anslutning: Komplettering av skickat meddelande till berörda

Bara så att inga oklarheter finns:
Alt 2. Standby och köp när du vill.
Alt 3. Vilande och det kan dröja upp till 6 månader innan jag kan köpa eftersom minst 5 st ansluts samtidigt. Jag kommer maximalt få vänta i 6 månader om det är färre än 5 st.

(Alt 1. Gruppavtal nu, 1/1-17 eller 1/1-18. (För att hoppa på 1/1 2017 eller 2018 måste detta vara klart till 1/12 året före))

Styrelsen

8 anslutningar installerade under onsdagen och 14 under torsdagen

Uppdaterad 2016-05-12

Entreprenören har verkligen tagit vara på tillfället att nyttja fri personal till att installera fiber och fiberdosa i hus. Under onsdag/torsdag har total 22 uttag monterats. Samma fart kommer man försöka hålla även in i nästa vecka.

Det är för rörigt för att rita en karta men huvuddragen är att starta från Grönhult mot riksväg 49 och sedan tillbaka mot bygdegården. Kungsryd vid korsningen med Piggatorp tas så fort det är blåst fiber under vägen.
Därefter kommer Klåvasten med alla avstickare mot Bydgegården. Vestermarken mot Bydgegården. Västergården mot Hallebacka och slutligen Kungsryd/Lunden mot Hallebacka.
Som nämnt ovan är detta huvuddragen och dessutom kommer entreprenören fortsätta försöka fylla ut fri kapacitet genom att ringa och kontrollera om det går att göra installation.

Styrelsen

Installation av fiberdosa i hus & Grävning till hus

Installation av fiberdosa i hus
Från och med redan i morgon onsdag 11/5 kan det hända att ett samtal kommer från Eltel (entreprenören) för att göra installation av fiber och fiberdosa i hus. De har fått tid över som de vill nyttja på bästa sätt för föreningen. Eftersom arbetet ligger sent så ser vi detta som en bra möjlighet att möta tidplanen som är satt till midsommar. Eltel har fått en lista på vilka vi tror kan vara hemma eller att någon närstående kan bistå med att låsa upp och visa var dosan skall sitta.
Annars är de första bokningarna gjorda med start på måndag. Eltel kommer starta med ett arbetslag (2 personer?) för att sedan utöka. Vi har som mål att alla skall kontaktas minst en vecka i förväg.
Är ni osäkra på vem som ringer kontakta då någon i styrelsen som kan stämma av att det är rätt och riktigt så att ingen utnyttjar tillfället för brottslig verksamhet i och med att denna information ligger ute på Internet.
Efter installation av fiberdosa kommer det en annan entreprenör om några veckor för att installera fiberkonvertern. Mer information kommer alltså.

Grävning till hus
Schaktteknik, underentreprenören till Eltel, kommer att arbeta både lördag och söndag för att grävan fram till hus enligt den beställningslista de har. Var därför inte förvånade om ny ser flera arbetslag eftersom de “sätter in allt de har tillgängligt” för att slutföra projektet gällande kanalisation och blåsning fiber.

Styrelsen

Anmälan om anslutning!!

Det saknas fortfarande anmälningar för knappt 20 anslutningar. Om vi inte får in dessa snarast kommer vi att tvingas anmäla dessa som vilande.
Det är viktigt att anmälan om vilken typ av anslutning som är aktuell inkommer även om man kommer välja ur det fria valet eller vilande. Har jag 4 anslutningar måste också 4 anmälningar om val lämnas till föreningen, en för varje anslutning.
Har du frågor så kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen

Beställda grävningar till hus påbörjade

Många har hört av sig då de funderar över om entreprenören glömt bort att entreprenören tagit uppdraget att gräva fram till huset. Frågan är befogad men det enkla svaret är att de haft omfattande långvarigt sjukdomsläge, men att de nu arbetar med full fart sedan slutet av förra veckan. Totalt är det ca 50 st. som de åtagit sig.

Samtidigt har entreprenören påbörjat att göra färdigt där slangar sticker upp i åkermark för att möjliggöra för vårbruket.

Styrelsen