Mötet med Telia

Här finns lite information från mötet med representanter från Telias butik i Skövde.
Ytterligare information kommer att fyllas på med efterhand som svar inkommer.

Butiken finns för fler frågor och Alexander har lovat att hjälpa till med svar över e-post.

Blanketten för utskrift och anmälan inklusive val av tilläggstjänster och utrustning.
Aktiveringsblankett-kollektiv-3play-100-10mbit-1-box

Anmälan kan lämnas i Telias butik i Skövde eller skickas med e-post.
E-post:
alexander.bjorklund@teliacompany.com
Helene.H.Karlsson@teliasonera.com

Outhämtade vinster (finns hos ordf. Per Stigson):
Annika Karlsson
Kenneth Andersson

Inkomna frågor (kan komma att fyllas på):

  1. Det stämmer att till varje anslutning kan upp till 5 tv-apparater anslutas utan att månadskostnaden ökar?
  2. Du nämnde att vissa tv-apparater redan är förberedda för trådlös mottagning. Vilka fabrikat och modeller?

Styrelsen

Ny information från Telia för att alla skall kunna ställa sina frågor.

Hej!

Ny information från Telia för att alla skall kunna ställa sina frågor.

Alla medlemmar är varmt välkomna till ett medlemsmöte där personal från Telia medverkar för att svara på alla era frågor gällande teknik, nya och gamla abonnemang, nya dosor för fiberanslutningen och mycket mer.

Det kommer att vara 2 bord med en grupp vid varje:
• Bord 1 = frågor om TV och installation av TV
• Bord 2 = frågor om internet, telefoni, installation av dessa två tjänster och installationshjälp

2 grupper åt gången med 10-15 personer per grupp kommer att informeras och kunna ställa frågor som man har eller kommer upp under tiden. Varje grupp kommer att få 15 minuter vid vart bord.

Uppdaterad 22/5 23:54

1:a sittning: 17:00        Fullbokad
2:a sittning: 17:30        11 platser kvar
3:e sittning: 18:00          7 platser kvar
4:e sittning: 18:30          8 platser kvar
5:e sittning: 19:00          9 platser kvar
6:e sittning: 19:30        11 platser kvar
Reserv : 20:00

Du måste boka din tid genom att svara på E-post till föreningen med önskemål om tid.
Svar skickas med E-post. Info om bokade tider kommer att finnas på hemsidan.
Du som fått detta med post måste boka via styrelsen.
Se även bifogad PDF-fil 160523.

Välkommen!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

Vilande anslutning: Komplettering av skickat meddelande till berörda

Bara så att inga oklarheter finns:
Alt 2. Standby och köp när du vill.
Alt 3. Vilande och det kan dröja upp till 6 månader innan jag kan köpa eftersom minst 5 st ansluts samtidigt. Jag kommer maximalt få vänta i 6 månader om det är färre än 5 st.

(Alt 1. Gruppavtal nu, 1/1-17 eller 1/1-18. (För att hoppa på 1/1 2017 eller 2018 måste detta vara klart till 1/12 året före))

Styrelsen

8 anslutningar installerade under onsdagen och 14 under torsdagen

Uppdaterad 2016-05-12

Entreprenören har verkligen tagit vara på tillfället att nyttja fri personal till att installera fiber och fiberdosa i hus. Under onsdag/torsdag har total 22 uttag monterats. Samma fart kommer man försöka hålla även in i nästa vecka.

Det är för rörigt för att rita en karta men huvuddragen är att starta från Grönhult mot riksväg 49 och sedan tillbaka mot bygdegården. Kungsryd vid korsningen med Piggatorp tas så fort det är blåst fiber under vägen.
Därefter kommer Klåvasten med alla avstickare mot Bydgegården. Vestermarken mot Bydgegården. Västergården mot Hallebacka och slutligen Kungsryd/Lunden mot Hallebacka.
Som nämnt ovan är detta huvuddragen och dessutom kommer entreprenören fortsätta försöka fylla ut fri kapacitet genom att ringa och kontrollera om det går att göra installation.

Styrelsen

Installation av fiberdosa i hus & Grävning till hus

Installation av fiberdosa i hus
Från och med redan i morgon onsdag 11/5 kan det hända att ett samtal kommer från Eltel (entreprenören) för att göra installation av fiber och fiberdosa i hus. De har fått tid över som de vill nyttja på bästa sätt för föreningen. Eftersom arbetet ligger sent så ser vi detta som en bra möjlighet att möta tidplanen som är satt till midsommar. Eltel har fått en lista på vilka vi tror kan vara hemma eller att någon närstående kan bistå med att låsa upp och visa var dosan skall sitta.
Annars är de första bokningarna gjorda med start på måndag. Eltel kommer starta med ett arbetslag (2 personer?) för att sedan utöka. Vi har som mål att alla skall kontaktas minst en vecka i förväg.
Är ni osäkra på vem som ringer kontakta då någon i styrelsen som kan stämma av att det är rätt och riktigt så att ingen utnyttjar tillfället för brottslig verksamhet i och med att denna information ligger ute på Internet.
Efter installation av fiberdosa kommer det en annan entreprenör om några veckor för att installera fiberkonvertern. Mer information kommer alltså.

Grävning till hus
Schaktteknik, underentreprenören till Eltel, kommer att arbeta både lördag och söndag för att grävan fram till hus enligt den beställningslista de har. Var därför inte förvånade om ny ser flera arbetslag eftersom de “sätter in allt de har tillgängligt” för att slutföra projektet gällande kanalisation och blåsning fiber.

Styrelsen

Anmälan om anslutning!!

Det saknas fortfarande anmälningar för knappt 20 anslutningar. Om vi inte får in dessa snarast kommer vi att tvingas anmäla dessa som vilande.
Det är viktigt att anmälan om vilken typ av anslutning som är aktuell inkommer även om man kommer välja ur det fria valet eller vilande. Har jag 4 anslutningar måste också 4 anmälningar om val lämnas till föreningen, en för varje anslutning.
Har du frågor så kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen

Beställda grävningar till hus påbörjade

Många har hört av sig då de funderar över om entreprenören glömt bort att entreprenören tagit uppdraget att gräva fram till huset. Frågan är befogad men det enkla svaret är att de haft omfattande långvarigt sjukdomsläge, men att de nu arbetar med full fart sedan slutet av förra veckan. Totalt är det ca 50 st. som de åtagit sig.

Samtidigt har entreprenören påbörjat att göra färdigt där slangar sticker upp i åkermark för att möjliggöra för vårbruket.

Styrelsen

Kompletterande nyheter gällande gruppanslutning

Idag blev det klart med Telia att följande datum kommer det gå att hoppa på gruppanslutning efter det att nätet startats.

  • Start av nätet: Ca 1/7-16
  • 1/1-17 Möjligt att hoppa på gruppavtal. Klart med avtal 1/12-16
  • 1/1-18 Möjligt att hoppa på gruppavtal. Klart med avtal 1/12-17

Därefter är det bara 1,5 år kvar.

Föreningen har blivit ombedd att ta fram ett förslag till avtal mellan medlem (fastighetsägaren) och dennes hyresgäst för att möjliggöra för hyresgästen att få gruppanslutning utan att fastighetsägaren står risken om hyresgästen flyttar.

AVTAL mellan fastighetsägare och hyresgäst gällande gruppavtal (pdf)
AVTAL mellan fastighetsägare och hyresgäst gällande gruppavtal (docx)

Styrelsen

Telias presentation av gruppanslutning onsdag 16:e mars kl. 19 i bygdegården

Uppdaterad  gällande anslutning 160321, Uppdaterad med mötesnoteringar 160322

Anslutning:
– Service-/nätavgift faktureras fastighetsägare. Om den sedan tas ut på hyran bestäms av fastighetsägare.
– Val på Q-market kan göras av hyresgäst. Betalningsansvaret för köpt tjänst följer då hyresgästen. Som att bo i lägenhet.
– Gruppanslutning kan endast beställas av fastighetsägare. Fastighetsägare kan beställa för hyresgäst och står som betalningsansvarig mot föreningen. Vad som ingår i gruppanslutning, se sida 5 och 6: Styrelsens presentationer 160228_7 Gruppanslutning

OBS! Jag hade haveri på datorn efter mötet. Det var några som anmälde grävning till hus på mötet och några kontrollerade att det var anmält. Av de som anmälde grävning finns bara Anneli Moberg kvar i min lista. Om det är någon som läser detta och känner igen att även den anmälde grävning på mötet. Hör av dig på 0735588319.

Noteringar: Möte med Telia 16 mars

En anmälan måste göras för varje anslutning om man har flera (extra anslutningar).
Blankett för val av anslutningstyp: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber
Raden för ”Anslutning” gäller bara om man har extraanslutningar.

Lista för Medlemsnummer, namn och vilket hus som är vilket  och anslutningens nummer+bokstav för extraanslutning 1200, 1200A, 1200B etc.
Medlemsnummer och placering extra anslutning

Klarlagt är att entreprenören tar med slang och markeringsband där entreprenören gräver in till hus.

Anmälan skickas till:
Östra Sventorp fiber ekonomisk förening
c/o Uno Fredriksson
Stora Långaskede
541 92 Skövde

Styrelsen