Årsmöte 2021

Kallelse/ Inbjudan till årsmöte
För Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening
Söndagen den 16 maj 2021 kl. 16:00
Plats/forum: Digitalt på grund av rådande Corona-regler

Vi kommer att genomföra årsmötet på webben/datorn där du kopplar upp dig till en så kallad videokonferans. Där har alla som anslutit sig alla möjlighet att delta fullt ut med frågor och debatt.  Delar av styrelsen kommer att finnas i Sventorps Bygdegård där precidiet kommer att finnas. Blir vi inte allt för många personer i Bygdegården så är du ändå välkommen dit.

Anmäl ditt intresse att delta på årsmötet genom att skicka ett mail till fiber@sventorp.net eller skicka ett sms till 070-667 02 55 och ange ditt namn och mailadress så får du en inbjudan med bifogad länk för att ansluta till årsmötet.

Anmäl via mail ditt intresse att delta senast 2021-05-13.

VÄLKOMNA

Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

PS. Missa inte chansen att delta på vårt årsmöte ”hemma i soffan” DS.

Varning: Felaktiga Telia-fakturor

Telia har bytt bolag som sköter och skickar ut fakturor. Det första tecknet på detta var att föreningen fick en faktura för gruppavtalen gällande 5,5 månader istället för den korrekta på 3 månader. En del av detta var för månader vi redan betalt. Föreningen var vaksamma och har fått en kreditfaktura så att det nu skall vara korrekt.

Idag kom det till föreningens kännedom att Telia skickat ut faktura på tvillingabonnemang för TV till medlem som har gruppavtal. Föreningens gruppavtal inkluderar upp till 5 TV-boxar med tillhörande koder. Om ni fått detta så måste ni vända er till Telia för att få rättelse. Det kan även finnas andra delar de skickar faktura på så var vaksamma. Speciellt gäller det er med autogiro på andra Telia-tjänster än de som ingår i gruppavtalet. Om Telia bråkar så ta hjälp av oss i föreningen så hjälper vi till även om vi inte kan driva varje enskilt fall så kan vi skicka meddelande om vilka som är berörda. Vi har bra kontakt med försäljningsansvarig mot föreningen.

Varning för oseriösa försäljare

Uppdatering torsdag 8 oktober: Vid kontakt med Zitius meddelas att de inte någonting med uppringande försäljare att göra.

Idag har föreningen blivit uppmärksammad på att någon ringer och påstår att Viasat köpt in sig vårat gemensamma fibernät. Detta är helt felaktigt. Föreningen är inte inblandad i detta. Vi har även blivit informerade om att andra föreningar råkat ut för motsvarande försök till bluff. Vi vet heller inte om personen som ringer verkligen representerar Viasat eller om det är en total bluff, så kallad ”vishing” för att få privat information utlämnad.

Allmän information
Begär att få information hemskickat om ni lyssnar för länge på någon försäljare och ändå tycker att ni vill betala mer än idag. Ni kan då få fram om det är en seriös avsändare eller om det är en bedragare. Om ni får materiel hemskickad kan ni ta direktkontakt med leverantören via uppgifter som ni hittar på Internet, för att undvika att bli utsatta för bedragare.

Gruppavtal
För de med gruppavtal måste Telia vara motpart eftersom det endast kan vara en tjänsteleverantör per fiber. Även om det är ett seriöst bolag som ringer kan även vara så att de inte kan leverera sålda tjänster men blockerar utsändningen av gruppavtalet, med mycket bekymmer för att få tillbaka utsändningen av gruppavtalet.

Ps. Om någon skulle försöka köpa vårat gemensamma fibernät kommer samtliga medlemmar först att kallas till en medlemsstämma för att säga sitt i demokratisk ordning. Så länge ni inte blivit kallade till en sådan är alla påståenden som den i rubriken ogrundade. Ds.

Uppdatera din Telia router

Idag har vi äntligen fått information om hur uppdateringen av routern som delades ut med Telias gruppavtal skall ske.

För att få den senaste mjukvaran uppdaterad i sin router så måste man göra en omstart av den. Det kan man göra med hjälp av en tandpetare eller något annat smalt föremål. Man stoppar in den på baksidan av routern där det står ”reset”. Du håller den intryckt upp mot 30 sekunder. När alla lampor slocknar på routern. I samband med omstarten så ska routern hämta all ny uppdatering som uppdaterats i mjukvaran. Då kan det dröja ett par minuter innan den riktigt kommer igång.

Känner någon av medlemmarna att de vill ha hjälp/vägledning med detta så kan de vända sig till våran (Telias) kundtjänst/support som hjälper till och säkerställer så att uppdateringen genomförs så att mjukvaran uppdateras.

Alla anslutningar åter i drift

Uppdatering: Vi har fått in fel på 5 st anslutningar. 4 av dessa upptäckes med hjälp av hemtelefonnumret. Om ni har något problem eller fråga så kontakta/informera även föreningen. Om det beror på att gamla synder nu uppdagats så kan inte tjänsteleverantören hjälpa till att åtgärda problemet utan det måste Eltel hjälpa till med.

Idag sent på eftermiddagen blev Eltel färdiga med att svetsa in de sista anslutningarna. Den/de tekniker som utförde arbetet skall ha en eloge för att inte bara följa dokumentationen som finns. Han kontrollerade med hur det var svetsat tidigare för att inga nya fel inte skulle uppstå. Det har också gjort att det tagit längre tid än beräknat. Men hellre nyttja den tid vid bokat och att det blir rätt en gång för alla än att det går fort och fel. Med detta kommer även dokumentationen korrigeras.

Har du fått problem med att anslutningen inte fungerar så hör av dig via föreningens E-postadress.

Styrelsen

Större arbete än befarat

Arbetet med att rätta till i skåp 13 blir större än först befarat. Därför är 51 anslutningar fortfarande utan anslutning till noden. Det innebär att förvarnat behov av tid kommer behövas. Alla skall ha fått tillbaka anslutningen senast kl 17 imorgon torsdag.

Vi ber naturligtvis om ursäkt för obehaget. Samtidigt visade det sig att vi hade rätt i utföra arbetet innan det skapade andra oförutsedda problem.

Styrelsen

Avbrott onsdag 28 augusti

På onsdag 28:e augusti kommer service av nätet behöva utföras. Det innebär att avbrott kommer ske. Arbetet är planerat till onsdag och torsdag. För de allra flesta kommer troligen nätet att vara igång igen vid lunchtid på onsdag och att alla har tillbaka funktionen under dagen.
Om komplikationer inträffar måste vi förvarna redan nu om att torsdagen kan komma att behöva nyttjas. De som i så fall råkar ut för detta kommer nätet ligga nere även under natten.

Arbetet kan delas in i olika delar.
1. Först klipps alla fiber i skåpet och då kapas även inkommande fiber till noden.

2. Därefter prioriteras att svetsa de två inkommande fiber till noden. När dessa är uppe får de flesta tillbaka funktionen.

3. Anslutningar anslutna till skåp 13, Stockerhult och öster ut. Dessa måste svetsas om en och en och beräknas kunna hinnas med under onsdagen. (Stockerhult, Abrahamsryd, Brobacken, Kavelbron, östra delen av Kungsryd)

Arbetet måste utföras för att långsiktigt säkerställa nätets driftsäkerhet. Föreningen beklagar naturligtvis de olägenheter medlemmar/delägare och deras hyresgäster kommer uppleva till följd av detta.

Om din utrustning inte kopplar upp som den skall så börja med att starta om konvertern. (Dra ur elsladden under 10 sekunder.)

Styrelsen

Utrustning för nytt gruppavtal ej uthämtade

Det finns 36 uppsättningar av utrustning för gruppavtal som inte är uthämtade. Vi har försökt nå samtliga via e-post, mobil, sms och/eller fast telefon. I något fall har det blivit fel så att man bara fått kallelse till ett av de två tillfällen vi aviserat.

För de som ännu inte hämtat sin utrustning är det inte för sent. Vänd er till någon i styrelsen eller till föreningens e-post: fiber(a)sventorp.net. Byt ut (a) till snabel a. Vi kommer försöka vara tillmötesgående vad gäller tider, men vill samtidigt försöka få tider så att flera kan hämta samtidigt. All avhämtning kommer ske i noden som ligger i uthuset väster om Bygdegårdens huvudbyggnad.

 

Mvh
Styrelsen

Många som inte anmält avtal

Det är många som idag har gruppavtal inte har anmält vilken typ av avtal de vill ha efter 2019-07-27. Det innebär att de som idag har vilande kommer fortsätt med det. De som har egen lösning kan fortsätta med det.

De som idag har gruppavtal kommer istället tvingas välja från det fria valet, om de inte anmäler att de vill ha gruppavtal även fortsättningsvis. För de som vill ha gruppavtal måste föreningen få in anmälan omgående då vi inom kort kommer göra beställningen till Telia. Senast 8 maj måste vi ha anmälan om gruppavtal för att skicka beställningen till Telia den 10 maj.

Naturligtvis kan även de som idag har annat val välja att gå med i gruppavtalet. Även för dessa krävs att ett påskrivet avtal kommer till föreningen.

Word: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314

Pdf: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314

Vi kommer även försöka nå samtliga som inte skickat avtal för att förvissa oss om att ingen som vill ha gruppavtal missar detta.

Mvh Styrelsen

 

Årsmöte

Till alla i Östra Sventorp Fiberförening Ek. Förening..

Hej!

Dags för årsmöte söndagen den 28 april kl 16:00 i Sventorps Bygdegård

Bifogat finner du kallelse och dagordning till årsmöte i föreningen som du är medlem i men också har en insats i (”delägare i”).

Eftersom detta är ett massutskick till samtliga medlemmar kommer här också en påminnelse för de som vill ha gruppavtal efter den 27/7 -19 men ännu inte anmält detta. För att inget skall bli fel önskar vi även att de som inte önskar gruppavtal skickar in sin anmälan om alternativ 2 eller 3.

Vis av förra utskicket vill vi informera att de som bara har en anslutning finner sitt anslutningsnummer/medlemsnummer där det står kundnummer på fakturan. Ni som har fler anslutningar ange alla anslutningar och vilka tjänster ni vill ha.

Nu har du som i dagsläget inte är ansluten till gruppavtalet, (välja själv eller vilande), möjlighet att hoppa på.

 

Välkomna

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

 

Årsmöteskallelse Fiber 2019

Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314