Planerad nätstörning 8/5 genomförd till hälften. Ytterligare dag 15/5 tagen i anspråk

I meddelandet nedan står det ungefär som att det bara är vår förening som drabbas men i verkligheten är det en stor del av Zitius kunder som drabbas av detta underhåll. Tanken från föreningens sida är att alla som har anmält fungerande E-post till föreningen i framtiden kommer att få detta meddelande direkt till sin brevlåda. Därför gör vi detta klargörande eftersom vi tidigare filtrerat bort sådan information.

Styrelsen

DriftlogId: DL0000000007840
Typ: PDU
Påverkade kunder: 218
Påverkade nät: Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening

Starttid: 2018-05-08 00:01:00
Beräknad klartid: 2018-05-15 06:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-05-08 09:14  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har under natten kunnat göra delar av det planerade arbetet. Vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-05-15 00:01 – 06:00 för att göra klart resterande.

2018-04-30 08:25  / Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet behöver tyvärr skjutas upp. Vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-05-08 00:01 – 06:00 som primär tid för arbetet. Ny reservdag: 2018-05-15 00:01 – 06:00.

2018-04-18 14:38  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer att göra ett planerat arbete på central utrustning i vårt nät. Kortare avbrott kan förekomma under tiden för arbetet. Starttid: 2018-05-03 00:01 Planerad sluttid: 2018-05-03 06:00 Reservdag: 2018-05-08 00:01 – 06:00

Planerad nätstörning Viasat: Skjuten på framtiden

DriftlogId: DL0000000007890
Typ: PDU
Påverkade kunder: 2
Påverkade nät: Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening

Starttid: 2018-05-04 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-05-04 03:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-05-03 15:49  / Info till kund  /  Zitius NOC
VI behöver skjuta på arbetet, vi återkommer med nytt ärende längre fram när det blir dags.

2018-04-30 08:35  / Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat arbete Viasat IPTV Vi kommer att göra trafikomläggningar i nätet. Kortare avbrott kan förekomma under tiden för arbetet.

Fakturor utskickade (OBS! Information om exempel förtydligad)

OBS!!! Nya betalningsrutiner och Nytt Bankgiro. 

Då fiberföreningens kassör hastigt insjuknat läggs ekonomihanteringen nu hos LRF-Konsult i Skövde. Fakturorna hanteras tills vidare av Fortnox‑Finans som har rutinen att 10 dagar efter förfallodag skicka påminnelse med ett påslag på 60 kronor + 8% ränta. Efter 21 dagar från förfallodag går fakturan till inkasso med 180 kronor i påslag. Detta kommer inte att vara förhandlingsbart mot föreningen eftersom fakturahanteringen är överlåten på Fortnox-Finans via LRF-Konsult. Som tidigare faktureras 3 månader i taget.
Vid felaktigheter på fakturan hänvisas till Gun-Britt  Erikson på LRF-Konsult:
gun-b.eriksson(a)lrfkonsult.se.

Bankgiro för betalning och en kopia på faktura kommer att publiceras här så snart detta är möjligt. Vi vill med detta förbygga att någon utnyttjar situationen och skickar bluffakturor.

Styrelsen

Exempel på hur fakturan ser ut (du får naturligtvis din egen på mail eller i brevlådan): Faktura Fortnox Finans

OBS !!!! Detta är ett EXEMPEL på hur mailet ser ut.Försenad faktura i mars

Faktura som skulle sändas ut i mars har blivit försenad tillföljd av sjukdom. För att komma runt detta problem i framtiden läggs all nyfakturering upp via en uppköpt tjänst. Mer och detaljerad information kommer att komma inom kort.

Styrelsen

Hastighetsproblem? Klart igår kl 22:15

DriftlogId: DL0000000007745
Typ: Avbrott

Starttid: 2018-03-20 11:59:00
Beräknad klartid: 2018-03-21 03:00:00
Klartid: 2018-03-20 22:15:00

Meddelanden från Zitius:
2018-03-20 22:59  / Info till kund  /  Zitius NOC
Fiberbrottet är nu åtgärdat och funktion återställd.

2018-03-20 21:04  / Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet tar längre än väntat. Man har grävt fram all kabel och kommer nu påbörja skarvning. Ny beräknad klartid klockan 03:00.

2018-03-20 19:19  / Info till kund  /  Zitius NOC
Driftärendet är fortfarande pågående.
Vi återkommer när vi har en ny status.

2018-03-20 17:20  / Info till kund  /  Zitius NOC
På grund av fiberbrott hos underleverantör kan vissa kunder i Västra Götaland uppleva hastighetsproblem på sina internettjänster. Felsökning pågår och de beräknar att vara klar klockan 21:00

Uppenbart stora störningar i förmiddags med fortsatt eftersläpning

Tydligen har nätet varit nere i förmiddags med fortsatt stora störningar under eftermiddagen. Orsaken till problemen idag låg i Stockholm. Finns fortfarande fel efter omstart måste dessa anmälas till tjänsteleverantören (Telia för de flesta).

Styrelsen

Driftmeddelande DL0000000007720,Typ: Avbrott

DriftlogId: DL0000000007720
Typ: Avbrott
Påverkade nät: Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening

Starttid: 2018-03-13 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-03-13 15:30:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-03-13 15:47  / Info till kund  /  Zitius NOC
Efter att ha skannat nätet, ärendeflödet och de rapporter vi fått in så har vi beslutat oss för att klarskriva denna driftstörning. Kvarstående fel reds ut och tas emot separat framöver.

2018-03-13 14:34  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi går fortfarande igenom nätet för att säkra funktion överallt. Vi skulle önska att ni återkopplar till oss så snart som möjligt vid eventuella fortsatta problem.

2018-03-13 12:56  / Info till kund  /  Zitius NOC
Trafiken rullar på. Vi kommer avvakta med den slutgiltiga klarskrivningen tills att vi verifierat full funktion i nätet.

2018-03-13 11:44  / Info till kund  /  Zitius NOC
Trafiken börjar komma igång, inklusive IPTV. Vi avvaktar med klarskrivning för att säkerställa all funktion i nätet.

2018-03-13 10:23  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi felsöker fortfarande problemet på plats.

2018-03-13 09:09  / Info till kund  /  Zitius NOC
Felsökning pågår fortfarande, vi återkommer så fort vi har mer information.

2018-03-13 08:16  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har en omfattande störning i vårat corenät. Felsökning har pågått under natten men man har ännu inte lyckats avhjälpa felet. Detta påverkar samtliga tjänster som passerar via Stockholm. Vi gör vårat bästa för att avhjälpa felet så fort som möjligt och beklagar de problem som detta medför. Vi återkommer så fort vi har ytterligare information tillgänglig.

2018-03-13 07:00  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har inte kunnat avhjälpa felet med felsökningen under natten och drabbningen har blivit större, Vi jobbar för att få igång detta så snabbt som möjligt.

2018-03-13 04:09  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har problem med en del av våran core utrustning i Stockholm. Felsökning pågår med tekniker på plats.

Kallelse till Årsmöte 180318 kl.16 i Bygdegården

Kallelse till årsmöte söndagen den 18:e mars kl 16 i Sventorps bygdegård.

Kallelsen kommer att kompletteras av E-post respektive vanlig post till de som inte har E-post.
Alla dokument tillhörande årsmötet som normalt skickas ut i förväg kommer att läggas ut på hemsidan, samt finns tillgängliga i visst antal av varje på årsmötet.

Styrelsen

Dokument för årsmötet:
Årsmöteskallelse Fiber 2018
Verksamhetsberättelse för 2017

Störning???

DriftlogId: DL0000000007600
Typ: Avbrott
Påverkade nät: Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening
Starttid: 2018-02-05 20:05:00
Beräknad klartid: 2018-02-05 23:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-02-05 20:38  / Info till kund  /  Zitius NOC
Alla tjänster och leverantörer är inte drabbade i alla områden. Lokala överlämningarna ser bra ut.

2018-02-05 20:26  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har för tillfället problem med en del av våran centrala utrustning i Stockholm vilket påverkar även andra områden som Zitius levererar till. Felsökning pågår.