Om föreningen

ÖSTRA SVENTORP FIBER EKONOMISK FÖRENING

89% permanent bofasta i upptagningsområdet för Östra Sventorps fiber ek. för. har anslutit sig.

Området är beläget i östra och norra delarna av Sventorp.

Totalt finns 274 anslutningar fördelade på 198 medlemmar.

Karta verksamhetsområde