Om föreningen

ÖSTRA SVENTORP FIBER EKONOMISK FÖRENING

87% permanent bofasta i upptagningsområdet för Östra Sventorps fiber ek. för. har anslutit sig.

Området är beläget i östra och norra delarna av Sventorp.

Totalt finns 268 anslutningar fördelade på 190 medlemmar.

Karta verksamhetsområde