Kontakt

Styrelseledamöter i Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

 • Per Stigson, Ordförande 1 år, vald 2020
 • Björn Carlsson, ledamot 2 år, vald 2020
 • Jessica Rytter, ledamot 2 år, vald 2020
 • Karl-Olof Svensson, ledamot 2 år, vald 2020
 • Gun-Britt Eriksson, ledamot 2 år, vald 2019
 • Ronny Brandqvist, ledamot 2 år, vald 2019

Du når styrelsen genom att maila till fiber@sventorp.net
Normalt besvaras E-mail/E-post inom 3 dagar

Senaste årsmöte var 17 maj 2020.
Nästa årsmöte är planerat till 16 maj 2021 kl 16 i Sventorps Bygdegård. Kallelse skickas ut 2-4 veckor innan årsmötet.

Valberedning valda 2020

 • Johan Brodelius, sammankallande
 • Uno Fredrikson
 • Dag Lennartson

Revisorer valda 2020

 • Lisbet Hansson, ordinarie
 • Bengt Olsson, ordinarie
 • Christer Magnusson, ersättare