Kontakt

Styrelseledamöter i Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

  • Per Stigson, Ordförande 1 år, vald 2016
  • Andreas Erson, ledamot 2 år, vald 2016
  • Karl-Olof Svensson, ledamot 2 år, vald 2016
  • Björn Carlsson, ledamot 2 år, vald 2016
  • Dennis Heed, ledamot 2 år, vald 2016
  • Gun-Britt Eriksson, ledamot 2 år, vald 2015
  • Dag Lennartsson, ledamot 2 år, vald 2015
  • Jessica Rytter, ledamot 2 år, vald 2016
  • Uno Fredriksson, ledamot 2 år, vald 2015

Du når styrelsen genom att maila till fiber@sventorp.net
Normalt besvaras mail inom 3 dagar

Senaste årsmöte var 28 februari 2016 kl. 16 i Sventorps bygdegård.