Kontakt

Styrelseledamöter i Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

 • Per Stigson, Ordförande 1 år, vald 2022
 • Björn Carlsson, ledamot 2 år, vald 2022
 • Jessica Rytter, ledamot 2 år, vald 2022
 • Karl-Olof Svensson, ledamot 2 år, vald 2022
 • Gun-Britt Eriksson, ledamot 2 år, vald 2021
 • Anders Löfvenborg, ledamot 2 år, vald 2021
 • Leif Svensson, ledamot 2 år, vald 2022

Du når styrelsen genom att maila till fiber@sventorp.net
Normalt besvaras E-mail/E-post inom 3 dagar

Senaste årsmöte var 22 maj 2022.
Nästa årsmöte är planerat till ?? maj 2023 kl ?? i Sventorps Bygdegård. Kallelse skickas ut 2-4 veckor innan årsmötet.

Valberedning valda 2022

 • Johan Brodelius, sammankallande
 • Ronny Brandqvist

Revisorer valda 2022

 • Lisbet Hansson, ordinarie
 • Bengt Olsson, ordinarie
 • Christer Magnusson, ersättare