Många som inte anmält avtal

Det är många som idag har gruppavtal inte har anmält vilken typ av avtal de vill ha efter 2019-07-27. Det innebär att de som idag har vilande kommer fortsätt med det. De som har egen lösning kan fortsätta med det.

De som idag har gruppavtal kommer istället tvingas välja från det fria valet, om de inte anmäler att de vill ha gruppavtal även fortsättningsvis. För de som vill ha gruppavtal måste föreningen få in anmälan omgående då vi inom kort kommer göra beställningen till Telia. Senast 8 maj måste vi ha anmälan om gruppavtal för att skicka beställningen till Telia den 10 maj.

Naturligtvis kan även de som idag har annat val välja att gå med i gruppavtalet. Även för dessa krävs att ett påskrivet avtal kommer till föreningen.

Word: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314

Pdf: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314

Vi kommer även försöka nå samtliga som inte skickat avtal för att förvissa oss om att ingen som vill ha gruppavtal missar detta.

Mvh Styrelsen

 

Årsmöte

Till alla i Östra Sventorp Fiberförening Ek. Förening..

Hej!

Dags för årsmöte söndagen den 28 april kl 16:00 i Sventorps Bygdegård

Bifogat finner du kallelse och dagordning till årsmöte i föreningen som du är medlem i men också har en insats i (”delägare i”).

Eftersom detta är ett massutskick till samtliga medlemmar kommer här också en påminnelse för de som vill ha gruppavtal efter den 27/7 -19 men ännu inte anmält detta. För att inget skall bli fel önskar vi även att de som inte önskar gruppavtal skickar in sin anmälan om alternativ 2 eller 3.

Vis av förra utskicket vill vi informera att de som bara har en anslutning finner sitt anslutningsnummer/medlemsnummer där det står kundnummer på fakturan. Ni som har fler anslutningar ange alla anslutningar och vilka tjänster ni vill ha.

Nu har du som i dagsläget inte är ansluten till gruppavtalet, (välja själv eller vilande), möjlighet att hoppa på.

 

Välkomna

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk Förening

 

Årsmöteskallelse Fiber 2019

Avtal tjänster Östra Sventorp fiber 190314

Dubbla pappersfakturor!!!

Föreningen har fått följande meddelande från FortNox som är de som skickar ut fakturor.

”Hej!

Ni har tidigare hört av er om att de fakturor som ni skickade 9/3 inte kommit fram till kunderna, vissa av dessa skickade vi då ut manuellt på er begäran.

Nu har vår utskriftscentral automatiskt skickat om att de fakturor som ej gick ut, så tyvärr kommer några av era kunder att få dubbla kopior. Vänligen informera de berörda om detta så att vi kan minimera eventuella dubbelbetalningar.

Ha en trevlig dag!”

Detta har inneburit att flera har fått dubbla fakturor. En del har hört av sig till föreningen och frågat ”Vad är det frågan om?”. Därefter kom meddelandet från FortNox. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och föreningen kommer ta upp detta med FortNox.

Har du betalt dubbelt så måste du begära återbetalning från FortNox. Är det bekymmer så måste du höra av dig till föreningen så hjälper vi till så att allt blir rätt.

Styrelsen

Västnytt -Regionala nyheter

Telia har vid en stor körning av okänd anledning råkat blanda och ge regionala stationer. Inne i Skövde har många fått Jönköping. Flera i föreningen har fått Halland. Enligt Telia får alla själva ställa in rätt regional station igen, via meny-inställningar och sedan val av regional station.

Styrelsen

Ny faktura skickad

Nu har alla e-post fakturor på tjänster gått ut för perioden 1 sept- 30 nov. Vi hoppas att det fungerar skicka med e-post till alla den här gången.

Glöm inte att betala till det bankgiro som är angett på fakturan. Fakturan finns bland annat som bifogad fil i mailet.

Den som inte fått någon faktura måste höra av sig.

De som får faktura med brev får troligen sina fakturor i slutet av veckan.

Styrelsen

Ett par bilder från sommarfesten

Vi hade tur med vädret för det började med lite droppar men klarnade upp allt mer. Korven gick åt som smör i solsken och många grillade även kött eller vegetariskt alternativ.
Den kanske viktigaste delen i fiberträffen var att knyta ny kontakter, ungefär som en bygdeträff. De flesta tog ordförande Per Stigson på orden om att tala med nya personer som de kanske aldrig pratat med. Kanske knöts det även professionella kontakter.

Styrelsen tackar för uppslutningen, hjälp med tält och hoppas på samma uppslutning vid kommande årsmöte 🙂

Föreningssammankomst / Sommarfest lördagen 25/8

Fiberföreningens SOMMARFEST

Lördagen den 25/8 kl 17:00 vid Björstorpsbadet.

(mitt emot Bygdegården)

Välkommen att  fira vår Fiberförening och att vi nu är klara.  Entreprenaden är färdig 0ch den stora ansökan om utbetalning av stöd från Jordbrukets är insänt. Det som återstår sedan är slutredovisningen. Det tycker vi är värt att FIRA.

Vi firar genom att bjuda på mat och dricka.  Förhoppningsvis är grillförbudet släppt så att vi får grilla något gott. Bar till självkostnadspris. Något kul för barnen finns och så har alla ju möjlighet att ta ett dopp i dammen.

Välkomna !!!

För att ha koll på att maten räcker vill vi ha reda på hur många vi blir. Anmälan på sms till Per 0706-67 02 55 senast 20/8.

Styrelsen

(detta meddelande skall ses som ett komplement till utskickade SMS och E-post)